Det finns några vanliga orsaker:

  • Giltighetstiden har gått ut

Alla testinbjudningar som skapas har en giltighetstid, vanligtvis 14 dagar. Om giltighetstiden har gått ut behöver du kontakta den som skickat inbjudan. Vanligtvis din vårdgivare eller studieledare. Mindmores support kan inte förlänga giltighetstiden.

  • Fel i mailadressen

När du klickar på testlänken som finns i inbjudningsmailet ombeds du att fylla i din epostadress enligt bilden nedan. Säkerställ att adressen är densamma som inbjudningsmailet skickats till, samt att det inte finns fel i själva adressen.

  • Webbhistoriken behöver rensas

1. Klicka på de tre prickarna uppe i högra hörnet

2. Välj inställningar

3. Klicka på integritet och säkerhet

4. klicka på rensa webbinformation

5. Klicka bort webbhistorik och Cookies om du vill behålla dem. Du kan även ställa in tiden högst upp på "senaste fyra veckorna". Därefter på "Rensa data"

6. När du gjort detta kan du starta om din klient och sen använda testappen igen så ska det vara den senaste versionen.

Fick du svar på din fråga?