Öppna testtagarlistan i Resultportalen och filtrera på den registreringskod du vill titta på. Om den finns i listan kan du se status på testningen.

En testning som är genomförd men inte dyker upp i testtagarlistan kan det bero på främst två saker:

1. Testningen är påbörjad men ej slutförd. Detta sker om ett testtillfälle påbörjats men ej avslutas. Om det är ett distanstest, säkerställ med testtagaren att hen genomfört testet. Om det avbrutits kan testning återupptas inom 12 timmar.

2. Testet är genomfört men resultatet har ej laddats upp. Detta händer om en testning genomförts men surfplattan eller datorn har förlorat uppkoppling under testet. Om ni använder surfplatta: starta surfplattan och se till att den är uppkopplad mot WiFi. Starta sedan Mindmore-applikationen och logga in med samma användaruppgifter som vid testtillfället. Vänta några minuter för att säkerställa att resultatet laddats upp.

Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta vår support antingen via mail på [email protected] eller via chatten.

Fick du svar på din fråga?