• En testning med Mindmore kräver fungerande mikrofon och högtalare. Säkerställ att mikrofonen fungerar på valfritt sätt. Använder ni datorn för videomöten eller liknande och det fungerar där så ska det fungera bra med Mindmore

  • När Mindmore startas för första gången efterfrågas tillgång till mikrofon. Om detta ej ges fungerar Mindmore inte och den inställningen sparas. Säkerställ att Mindmore har tillgång till mikrofonen:

  • Använder ni Microsoft Edge som webbläsare finns instruktioner här

  • Använder ni Chrome gå till inställningar/integritet och säkerhet/webbplatsinställningar och välj där “mikrofon” och klicka i:

Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta vår support antingen via mail på [email protected] eller via chatten.

Fick du svar på din fråga?