Mindmore har olika batterier vilka administreras via vår support. Om ni inte ser batterier beror det sannolikt på att ni saknar tillgång till en viss typ av testbatterier.

Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta vår support antingen via mail på [email protected] eller via chatten.

Fick du svar på din fråga?