Det verkar som om testapplikationen har frusit. Detta beror troligen på att internetanslutningen helt eller delvis har förlorats.

  • Be testtagaren att stänga av testapplikationen. Om det är problem att hitta avstängningsknappen, be att personen startar om surfplattan.

  • Se till att internetanslutningen är bra.

  • Starta testapplikationen igen och återuppta testtillfället genom att använda samma registreringskod.

Fick du svar på din fråga?