Det finns flera ofullständiga resultat (röda kors visas).

  • Kontrollera med testtagaren att de är säkra på att deltester inte hoppades över under testtillfället.

  • Be testtagaren att logga in i Mindmores testapplikation med samma användare på samma hårdvara som användes under testningen.

  • Se till att internetanslutningen är bra. Vänta i 10 minuter innan applikationen stängs.

Fick du svar på din fråga?