• Se till att godkänna att mikrofonen används för testapplikationen

    (https://app.mindmore.com) första gången webbsidan används på datorn. När Chrome känner av att en ny webbsida vill använda mikrofonen visas en dialog som frågar om det är ok att mikrofonen används. Välj då Tillåt.

  • Logga in och ange en registreringskod med formatet ”test+dagens datum + dina initialer” t.ex. ”test220121ml”

  • Välj testbatteri och fyll i frågeformuläret

  • Gör ljudtestet (passa på att kontrollera högtalarvolymen)

  • Gör mikrofontestet. När dialogen nedan visas är det viktigt att välja ”Tillåt”.

Fick du svar på din fråga?