Om användaren verkar ha rätt hårdvara men ändå får ett felmeddelande om att upplösningen inte är kompatibel, be användaren att kontrollera skärminställningar. Om upplösningen är ok men skalan är inställd på mer än 100 % kan det bero på att upplösningen ligger utanför området. T.ex. 1024x768, som är den lägsta godkända upplösningen, ger en för låg upplösning i vertikal riktning om skalan är inställd på mer än 100%. Om så är fallet, be användaren att ställa in skalan på 100 %, starta om datorn och sedan göra testet.

Fick du svar på din fråga?