Surfplattan behöver vara uppkopplad mot internet vid inloggning, val av testbatteri samt vid fyllnad av patientformulär. När väl själva testningen satts igång sparas testdata lokalt om surfplattan förlorar kontakt med internet.

Fick du svar på din fråga?