Om surfplattan förlorar kontakt med internet under testning visas en dialogruta efter testning som informerar om att all data inte laddats upp. Om så sker koppla upp plattan mot wifi igen och låt den vara några minuter.

Fick du svar på din fråga?