Eftersom Mindmore endast lagrar pseudonymiserad data och använder registreringskoder istället för namn och personnummer måste kunden skapa, administrera och förvara registrerinskoderna på ett säkert sätt.

Om testpersonen gör testet för första gången så skapar du en ny kod. Om personen gjort testet tidigare, anger du samma kod som använts för denna testtagare vid tidigare tillfällen.

Koden består av bokstäver och siffror, där bokstäverna i koden är unika för er verksamhet och siffrorna är unika för varje testtagare. Om du inte kommer ihåg vilken bokstavskod ni använder så finns den i det mail ni fick efter er onboarding. Du kan även kontakta [email protected].

Fick du svar på din fråga?