Här följer två vanliga lösningar:

  • Mindmore har en funktion som visar en lista över testtagare, där kan ni se vilken den senaste använda registreringskoden är och då enkelt se nästa tillgängliga kod. Sedan skriver ni in registreringskoden i testtagarens journal. Testtagarlistan hittar ni i Resultatportalen

  • Genom att använda en fysisk kodnyckel, d.v.s. en lista över vilka koder som hör ihop med respektive testtagare. Kodnyckeln kan vara ett fysiskt papper eller en Excelfil. Det är oerhört viktigt att kodnyckeln förvaras på ett säkert sätt och att endast behöriga på kliniken har tillgång till den. Kodnyckeln är det som kopplar ihop en registreringskod med en specifik person.

Fick du svar på din fråga?