Vid omtestning av samma personer används samma registreringskod. Registreringskoden är unik för varje individ men om ni testar samma individ upprepade tillfällen skall samma kod användas. Det medför att alla testtillfällen hamnar under rätt registreringskod i resultatportalen och ni kan smidigt jämföra resultat från flera testtilfällen.

Fick du svar på din fråga?