• När testningen är genomförd ombeds testtagaren att fylla i ett frågeformulär som både innehåller feedback till Mindmore om själva testerna men även en möjlighet att fylla i en del kvalitativ information som kan påverka testresultatet.

  • När det är gjort ombeds testtagaren att lämna tillbaka surfplattan till testledaren. Här kan du som testledare i fritext lämna kommentarer om testtillfället. Dessa syns sedan i resultatet. Här uppmuntrar vi er att stämma av med testtagaren om hur det gick, om något hände under testningen eller annat som kan vara av värde vid tolkning.

Fick du svar på din fråga?