Kognition är samlingsnamnet för de mentala processer som gör att vi kan erhålla

kunskap och förståelse utifrån våra sinnen, tankar och erfarenheter. Det handlar alltså

om hur vi tar in, bearbetar, lagrar och plockar fram information.

Fick du svar på din fråga?