Kognitionen brukar delas upp i olika funktioner eller

domäner, varav Mindmore mäter:

  • Uppmärksamhet och tempo

  • Inlärning och minne

  • Exekutiv funktion

  • Verbal funktion

  • Visuospatial funktion

Fick du svar på din fråga?