När ni möter patienter som klagar över kognitiva besvär, till exempel med koncentration, minne eller uppmärksamhet kan en kognitiv status ge viktig information vid utredning och bedömning. En kognitiv status möjliggör kartläggning av vilka hjärnfunktioner som är påverkade och till vilken grad. Den utgör ett viktigt beslutsunderlag vid diagnossättning, bedömning av arbetsförmåga och möjliggör individuellt förankrade åtgärder vid rehabilitering, samt nödvändiga anpassningar vid arbetsåtergång.

Fick du svar på din fråga?