• Vår uppmärksamhet kan vara antingen viljestyrd – när vi själva väljer

    vad vi ska fokusera på, eller stimulistyrd – då något händer i vår närhet så att fokus automatiskt riktas mot denna händelse.

  • Uppmärksamheten behövs för att vi ska kunna fokusera på en uppgift och ta in information. Förmågan till uppmärksamhet påverkar också hur väl vi senare kan minnas något.

  • Mentalt tempo handlar om hur snabbt vår hjärna bearbetar information och mäts bland annat genom reaktionssnabbhet. Tempot påverkas vid flera kognitiva sjukdomar, vilket medför att personen blir långsammare och behöver mer tid på sig för att till exempel kunna hänga med i ett resonemang.

Fick du svar på din fråga?