Mindmore är inte vårdgivare utan utvecklar och tillhandahåller en plattform för kognitiv testning som används inom primärvård, företagshälsovård och specialistvård.

Mindmore erbjuder inte testning till individer i dagsläget.

Fick du svar på din fråga?