• Den verbala, eller språkliga funktionen är central för våra mänskliga

  interaktioner. En grov indelning av den språkliga funktionen görs

  mellan produktion av respektive förståelse för tal. Det behöver inte

  vara förknippat med ljud utan kan även gälla teckenspråk, men här

  avses det talade språket.

 • Talproduktion är det vi gör när vi själva talar och formulerar

  meningar. Trots att det är en komplicerad process, sker det vanligtvis

  relativt obehindrat. Personer som har svårigheter med detta kan

  uppvisa ett mer trögt tal, man kan ha svårigheter att hitta rätt ord

  och kan då staka sig och det kan även vara svårigheter med att få

  ihop grammatiken och fel ord kommer ut istället, meningarna blir då

  nonsensmeningar.

 • Förståelse för tal är oftast något som sker automatiskt om man hör

  en mening på sitt modersmål. Det betyder att man inte kan stänga

  av sin språkförståelse. Däremot kan den bli lidande vid sjukdom.

  Förståelsen av tal kräver att vi har lagrat orden som ska förstås i

  minnet. När dessa minnen börjar försvinna blir även talförståelsen

  påverkad.

Fick du svar på din fråga?